Söndagar i kyrkan

image

Varje söndag träffas vi i Immanuelskyrkans kyrksal, direkt innanför huvudentrén, för att umgås med varandra och med Gud. Vi lovsjunger, lyssnar till undervisning och har tid att be för varandra.

Upplägg
15:00 Lovsång och tillbedjan
15:30 Mingelfika
15:45 Predikan
16:30 Förbön
17-17:30 Avslut

Lovsång
Lovsång är sånger till Jesus, för att ära honom och tacka honom. Vi sjunger direkt till Gud och ibland om Gud för att påminna oss om vem Gud är och vad Gud har gjort för oss. Musikstilen varierar från rock till akustiskt.
Under lovsången kan du känna dig helt fri att sjunga, dansa, eller helt enkelt sitta still och lyssna.

Predikan
Varje söndag undervisas det från bibeln. Vi går ofta efter ett visst tema och utforskar den kristna tron.

Förbön
Efter undervisningen ges tid för att få förbön om man vill och känner behov. Jesus har kallat oss till att tjäna varandra och ett sätt är att be för varandra. Ibland har någon ont eller är sjuk och då ber vi om helande. Ibland står någon i en svår livssituation och då ber vi om kraft, tröst eller att praktiska saker ska lösa sig med Guds hjälp. Ibland längtar någon efter att få uppleva mer av Guds närvaro och då ber vi om det. Vi tror som sagt att Gud är mitt i bland oss och självklart längtar Han efter att vidröra våra liv. Han älskar oss människor.

UA-31526567-1