Öppen kyrka

image

Att tjäna de behövande
Varje måndag står vi ett team nere i Immanuelskyrkans församlingsvåning och serverar mat åt de behövande i staden. Detta sker mellan 12:00 och 13:00 och vi har 60-100 besökare varje vecka. Till kyrkan kommer människor från olika bakgrunder varje måndag, dels för att få ett mål mat, men kanske främst för gemenskapen. Det finns möjlighet för besökarna att sitta ner och prata med flera i teamet vilket är mycket värt för många. För flera är detta tillfälle en höjdpunkt i veckan.
Vissa måndagar delas även kläder ut som skänkts privat från olika håll och ibland från ideella föreningar. Till jul bjuder vi på jultallrik samt något sångnummer. Detta är mycket uppskattat.

Det började med en korv
Sommaren 2014 samlades församlingen regelbundet och grillade korv ute i Vasaparken, intill kyrkan. I närheten av byggnaden brukar det ofta sitta människor med missbruksproblematik och någon i församlingen kom på idén att bjuda in dessa till att delta i korvkonsumtionen. Detta fortsatte varje söndag under sommaren och fler och fler kom och anslöt sig till oss. När vi sedan skulle börja höstsäsongen inne i kyrkan knackade våra korvgäster på dörren och vi insåg att vi inte bara kunde sluta att tjäna dessa människor. Detta är ju ändå det vi vill finnas till för. Vi började med att dela ut matkuponger och matkassar varje måndag. Följande år ökade behovet markant och så småningom började vi även servera mat och fika.

Idag är verksamheten ett samarbete mellan Vineyard och Immanuelskyrkans församling men vi har även volontärer från andra församlingar och sammanhang. Arbetet leds av Vineyards omsorgspastor, Mia Blomgren, sedan januari 2015. Maten lagas på varor som kommer ifrån Ria och Matbanken.

Om du är intresserad av att veta mer, om du skulle vilja bli volontär eller kanske vill skänka kläder, kontakta oss!

UA-31526567-1