Om oss

Vilken typ av kyrka är Vineyard Norrköping?

Vi är en kristen evangelikal församling som är en del av Vineyardrörelsen i Sverige (Här kan du läsa mer om Vineyard). Vi är vad man oftast kallar en ”Frikyrka” vilket betyder att det är helt frivilligt att ansluta sig till församlingen och det bygger på en personlig bekännelse och frivilligt engagemang. Vi är samtidigt en del av Guds stora världsvida familj och liksom alla kristna tror vi på, och följer Jesus.

Vi har ett tydligt fokus på Guds rikes utbredande och Hans synliga närvaro i vår värld. Vi tror att vi som kristna är kallade till att med Guds hjälp och kraft göra Jesu gärningar i Norrköping så att människor blir helade från sjukdomar och smärta, får känna sig älskade och värdefulla, bli befriade från ångest och hopplöshet, ja vi önskar att alla människor ska få se och uppleva allt det goda som är en verklighet i Guds rike. Läs mer om detta här.

Vad handlar Vineyard Norrköping om egentligen?

Vår mission är att hjälpa människor att följa Jesus. Vi definierar en efterföljare som någon som lär känna Jesus och aktivt gensvarar på Hans kärlek och kraft. I och med detta börjar en resa i enkel färdriktning, nämligen närmare och närmare Jesus.

Vad kan jag förvänta mig hos Vineyard Norrköping?

Du kan förvänta dig en grupp människor som kommer att älska dig och välkomna dig för den du är. Du kommer att möta alla typer av människor med olika bakgrunder och livserfarenheter, alla längtandes efter att komma framåt på sin resa med Jesus. Du kommer att få uppleva livfull och skön lovsång, undervisning som är hjälpfull och inspirerande och en plats dit du kan komma som du är och bli accepterad för den du är. Helt enkelt en plats där du kan vara bekväm i att vara du.

UA-31526567-1