Besök av Mats Joelsson

Vi fick fint besök på TGIF (Thank God Its Friday) i fredags, 18 nov. Mats Joelsson med familj besökte församlingen. Kvällen började med tacobuffe och avslutade med ett härligt möte. Mats predikade på fredagens möte från Apg 4:23.

Mats är pastor och föreståndare för Jönköping Vineyard. Han delar även det nationella vineyard ansvaret tillsammans med Ted Jeans från Stockholm Vineyard. Mats predikan hade som utgångspunkt från Apg 4:23.

23 Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad 
översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. 24 När de andra 
hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: ”Härskare, 
du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, 25 du 
som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare:

Varför förhäver sig hedningarna,
varför smider folken fåfänga planer?
26 Jordens kungar träder fram
och furstarna gaddar sig samman
mot Herren och hans smorde.

27 Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din 
helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, 
hedningarna och Israels folk, 28 alla har de gjort vad din makt och ditt 
beslut hade förutbestämt. 29 Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina
 tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. 30 Sträck ut din hand och 
bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu 
namn.”

31 När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla 
fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.

Predikan uppmuntrade om att frimodigt och i frihet sprida evangeliet. Fria från människofruktan, otro, rädsla osv. Precis som apostlarna som sökte upp sina egna behöver vi ha en kärleksfull församling att tillhöra och dela livet med. Med Guds ande närvaro så skakade marken, vi ska ha förväntan på Guds närvaro när vi samlas precis som Apg talar om ”alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord”.

Tack Mats för en uppmuntrande givande predikan!

UA-31526567-1