Sann barmhärtighet

Vi söker de förlorade, de fattiga, den utstötte och outsidern utifrån Jesu medkänsla. Vi är syndare vars enda grund för tillträde till Gud är Hans nåd. Denna nåd kan endast i sanning tas emot om vi är villiga att ge den vidare. Vi tror att tjänst i Jesu namn skall uttryckas praktiskt och konkret genom den lokala församlingen.

De fattiga skall betjänas som om det gällde Herren Jesus själv. Detta är ett av de avgörande dragen för en kyrka som vill uttrycka Kristi kärlek i ett lokalt sammanhang.

I alla former av tjänst, är medkänsla ett kännetecken för den som själv var medlidande inför mänskliga behov. 

Eftersom vi lever i ”nådens tid” och ”året som Herren valt”,” bör barmhärtighet utgöra den främsta prioriteringen i vår förståelse av vad det innebär att tjäna Gud, varandra och en lidande värld. Med den bakgrunden vill vi undvika ogrundade domar av varandra och istället inse att vi alla är drabbade och kämpande som människor runt vår jord.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

UA-31526567-1