Försoning i gemenskap

Jesus förenar människor med Gud, med varandra och med hela skapelsen,
han river ner all uppdelning mellan jude och hedning, slav och fri, man eller
kvinna. Därför har vi åtagit oss utmaningen att bli helande gemenskaper engagerade i arbetet med att söka försoning där synd och ondska har greppet om människor.

Vi strävar efter att vara olika hoppets gemenskaper som tillsammans tror på korset kraft att förena vad som har blivit separerat av synd. Detta kräver att vi går bortom våra personliga preferenser för att möta dem som uppfattas vara annorlunda. Vi vill aktivt bryta ner barriärer av ras, kultur, kön, social klass och etnicitet.

Vi är övertygade om att kyrkan, lokalt, nationellt och globalt, är tänkt att vara en blandad grupp.

Jesus är Herre över varje nation, stam och språk. Vi är inte nöjda med status quo eftersom det inte avspeglar Rikets verklighet. Vi är angelägna om att be för det kommande Guds rike här och nu, samtidigt som vi framhåller detta tecken.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

UA-31526567-1