Kärlek och nåd

Jesus försonar människor med Gud, till varandra, och till hela skapelsen. Hans plan är att återställa balansen – paradiset. Han bryter murar mellan judar och icke troende, slav o fri, man o kvinna. Rik och fattig, vit o färgad.

Gran Torino

Clint Eastwoods storsäljande film som berättar om en ensam man vid namn Walt Kowalski. Polsk härkomst som jobbat hela sitt liv vid en Ford fabrik. Korea krigsveteran som nyligen blivit änkling. Obefintlig relation varken till sina barn eller till barnbarn. Bitter o rasistiskt mot sin ständigt förändrande omvärld speciellt mot inflyttande asiatiska grannar. Men något sker i hans värderingar när grannes pojke blir utsatt för illdåd och mobbing av områdets våldsbenägna gäng…

Walt Kowalski är en person som är anti försonande – en motpol till ett liv i Guds försoning. Han är varken försonad med sin familj, sin omgivning, eller Gud. Hans bitterhet till livet var som en surdeg. Växte o växte. Men saker ändras när den kinesiska grannfamiljens son blir trakasserad av områdets värstingar. Han får en uppgift, en mission, att skydda och hjälpa. Denna insikt innebär att han börjar försonas med sin omgivnung och sitt förflutna.

Därför värderar vi som vineyard församlingarna att vara gemenskaperna där helande sker, där försoning sker där synd och onska har styrt. Vi söker också att vara en kyrka med mångfald och en kyrka som andas korsets hopp om försoning för dem som har blivit nedtryckta av synd. För att detta ska lyckas måste vi vara en kyrka som ser bortanför personlig inskränkhet och engagerar oss i och inkluderar dem som är olika oss. Vi måste aktivt arbeta för att bryta barriärer av ras, kultur, kön, klass och etnicitet. Vi måste be om Guds rikes utbredande här o nu genom försoningens under.

Jesus försonar oss med honom:
Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig.  
Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv." 
Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir 
törstig och behöver gå hit efter vatten." 
Apg 1:6

– Jesus fördömder inte olikheter o moraliska felsteg.
– Jesus erbjuder en plats där man är välkommen, accepterad, sedd och älskad.
– Han erbjuder försoning, fōrlåtelse och levande vatten

Jesus försonar oss med varandra
Jesus svarade. Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det
här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det
som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom
frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan
här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och
sanning.
...
I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med
en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han
talade med henne.
Apg 1:21-27

– Det var en mycket stor spricka, hat, mellan Judar och Samarier
– Jesus bröta direkt barriären mellan dem
– Jesus byggde det nya Guds rike dvs en försonande kyrka.
– Den bästa vitnessbörden av Guds rike är en mångfaciterad kyrka.

Försoning – endast i andens kraft
Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni
skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och 
ända till jordens yttersta gräns."
....
När pingstdagen kom var de alla församlade. 2Då hördes plötsligt från 
himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de 
satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var 
och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungo-
mål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet
ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde 
just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte 
galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra 
sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer 
från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, 
från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene 
i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi 
är kretensare och araber - ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om
Guds stora gärningar."
....
De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde 
allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.
De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de
brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade
Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor
bli frälsta och förena sig med dem.

Apg 2

Guds väsen möter människan. Hela deras synsätt, värderingar kullkastas och vänds. Gränser och språk suddas ut i Guds rike. I Guds rike är Guds Ande, Guds vind och andetag. Allt försonas i Jesus när Guds Ande fyller oss. Vi blir del av Gud själv genom att sammanföras i Honom, Jesus. Delandet av brödet, måltiden var och är den totala symbolen för det.

Försoning – bibliskt exempel
När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sade de: "Kanske
Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort
honom." Därför skickade de bud till Josef och lät säga: "Innan han
dog bad din far att vi skulle säga till dig: ’Vi ber dig förlåta oss,
dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont.’ Så förlåt
oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått!" Vid dessa ord brast
Josef i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och 
sade: "Vi är dina slavar." Men Josef sade till dem: "Var inte rädda. Jag är
ju inte Gud! Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville
göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var
inte rädda, jag skall sörja för er och era barn." Så talade han lugnande och
uppmuntrande till dem.

Josef har redan förlåtit sina bröder innan men den var så rädda att de skulle bli straffade nu när fadern Jakob var död. Hur svarar Josef?
Josef var helt i Fred med vad han varit med om – fullt försonad med Gud och sina bröder. Tre saker som gör detta tydligt:

– Han undviker att ta Guds tronplats
– Han ser med Guds ögon
– Han visar Guds kärlek

Forsoning – undviker Att inta Guds tron

1. Ormen lurade inte Adam att tro att han skulle BLI Gud utan han lurade dem att de själva skulle bestämma vad som var rätt o fel. Vi gör likadant genom att själva bestämma vad som är rätt o fel o inte följa Guds ord. Vi sätter oss själva på tronen. Josef gjorde sig inte till sin egen moraliska domare.

2. Detta sker också när vi själva tror att vi ska lösa andras problem – superman syndromet

3. Vi skapar våra problem. Vi tror att vi själva vet vad som är bäst för oss.

4. Det tydligaste sättet som vi sätter oss i Guds tron är genom att vi håller fast vid ilska över dem som gjort oss illa. Vi har agg mot någon. Det är bara Gud som dömer, vi har inte den rätten. Vi är bara syndare som delar samma utgångsläge att själva bli dömda. Bara Gud har kunskapen om rätten o fel. Om vi sitter o önskar vad som ska ske med en viss person som ogjort dig så sätter vi oss i Guds position. Bara Gud kan döma utan att själv bli ond. Om någon sårar oss djup så leder den ofta till att vi inte kan förlåta, vilket leder till ilska, hämndbegär, vilket leder till självömkan, egoism – vi bekämpar det ond med ont.

Snabbaste vägen att bli Satan är att försöka vara Gud.

Genom att vägra inta Guds plats i livet så blir man snabbaste Gudfruktig, lycklig, vis.

Försoning med Guds vy – med perspektiv

Optimist (om du är god är människor goda osv) eller pesimist antingen eller. Men bibeln säger inte det! Josef säger något annat här. Onskan är verklig livet är fullt av motgångar men Gud är god. Han har en plan. Detta sätt att relatera till omvärlden är unikt! Det är bara genom Helig Ande som detta är möjligt. Vad han säger att visst det var ondska det var fruktansvärt det som skedde men Gud ville något större! – Ni kan inte sänka mig. Vilken källa till styrka.

Försoning – med kärlek

Josef älskar sina fiender genom att:

– Inta ödmjuk inställning – dvs inte intar Guds tron.

Känna tillit till Guds vilja i Hans liv, att Gud hade tagit hand om honom även om han hade varit en bortskämd Brat. Han hade upplevt Guds kärlek även om han inte förtjänat det.

– Ödmjukhet + tillit till Guds kärlek = älska även dina fiender.

”Men Josef var ju en så stor personlighet. Det klarar inte jag.”

När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick
ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då
ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i 
kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger 
er: en som är mer än profet. 10Det är om honom det står skrivet: Se, jag 
sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, 
ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, 
men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens 
dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med 
våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit 
förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. 
Hör, du som har öron.

Jesus är den ultimate Josef. Josef fick en kopp tillbaka men Jesus fick bli förrådd. Han var född fattig, utstött, hånad och dog för oss. Korset är den ultimate symbolen av hur Gud kan vända onska till något gott. Josef visste inte det.

Iom att vi vet vad som skedde på korset. Att Gud själv valde att dö för dig. Hur mycket visar inte det hur mycket han bryr sig om oss. Därmed så kan vi verka desto mer i ödmjukhet, försoning som de minsta ödmjuka i Guds rike.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

UA-31526567-1