Gudstjänst 1/2 kl 11.00 och 15.00

Denna söndag har vi en gemensam gudstjänst tillsammans med Immanuelskyrkans församling kl 11.00 samt vår ordinarie gudstjänst kl 15.00. Kl 11.00 är vi uppe i kyrksalen och får höra Henrik och Sebastian predika, vi kommer också att fira nattvard tillsammans. Efter gudstjänsten håller vi i Vineyard i en lunch med soppa och smörgås nere i församlingsvåningen. Kostnad för denna lunch är 50 kr per person. Pengarna går sedan till arbetet för de behövande i vår stad.
Kl 15.00 samlas vi för vår ordinarie gudstjänst med fika och gemenskap, lovsång och tillbedjan, predikan och förbön.

Varmt välkommen till en härlig söndag!

UA-31526567-1