Värderingar


Ära och erfara Gud

Guds rike är inte ett geopolitisk territorium och det är inte samma sak som begreppet kyrka. Snarare är Guds rike en dynamisk verklighet. Den som tar del av Guds rike han / […]


Kulturellt relevant mission

Vi är kallade att föra evangeliet om riket till varje skrymsle och vrå av Skapelsen, troget översätta budskapet om Jesus till varje tänkbart språk och form som är relevanta för […]


Guds rikes teologi och praxis

Vineyard har överlåtit sig till att hålla Gudsrikets teologi och praxis centralt.
Gudsrikets rötter kommer från de hebreiska profeternas vision om det framtida Gudsriket och uppfylls med Jesus från Nasaret. Vårt uppdrag […]


Sann barmhärtighet

Vi söker de förlorade, de fattiga, den utstötte och outsidern utifrån Jesu medkänsla. Vi är syndare vars enda grund för tillträde till Gud är Hans nåd. Denna nåd kan endast i […]


Försoning i gemenskap

Jesus förenar människor med Gud, med varandra och med hela skapelsen,
han river ner all uppdelning mellan jude och hedning, slav och fri, man eller
kvinna. Därför har vi åtagit oss utmaningen att […]


Kärlek och nåd

Jesus försonar människor med Gud, till varandra, och till hela skapelsen. Hans plan är att återställa balansen – paradiset. Han bryter murar mellan judar och icke troende, slav o fri, […]

UA-31526567-1